El cos ens permet interaccionar amb la vida. És el nostre transport, la nostra casa, la connexió entre la vida exterior i la vida interior. És el que ens permet viure l’experiència de la vida. 

Com a organisme formem part d’un ecosistema, i a la vegada, cada un de nosaltres som un sistema únic, format per moltes parts que treballen en perfecta harmonia per mantenir la homeòstasis (l’equilibri) d’aquest petit-gran univers. Tenim també una consciència que ens connecta amb aquest univers intern i ens permet saber i entendre el que està passant. 

Igual que els meteoròlegs poden entendre i predir el temps que farà observant el vent, la humitat, la pressió, la temperatura, la pol·lució… nosaltres també podem observar el nostre sistema posant atenció a les senyals que ens dona, i en aquest cas, no només per entendre o fer una previsió de com estarem, sinó per poder intervenir en la seva regulació. 

Quines son aquestes senyals?

  • La Temperatura: L’equilibri entre el Fred i el Calor. Podem observar com es reparteix aquesta temperatura pel cos, si és uniforme, o hi ha alguna zona on sigui més pronunciada (mans, peus, abdomen, cara…). Pot no ser regular i variar en funció del moment del dia, o fer canvis bruscos provocant calfreds, febre, fogots o fred interna. La tolerància que tenim a la Temperatura exterior també ens explica com estem funcionant per dins, potser no suportes la Fred, o et sents més confortable a l’hivern perquè no toleres la Calor de l’estiu. 
  • Els Líquids Orgànics: Del nostre ecosistèma, al voltant d’un 70% és aigua, amb una composició molt semblant a l’aigua de mar. Aquesta aigua es reparteix de diferents maneres pel nostre cos, semblant a un sistema de rius, manantials, aigües subterrànies, llacs, o mars. De la mateixa manera que a l’exterior el cicle de la pluja regula els moviments de l’aigua, al nostre cos passa una cosa semblant. Podem observar el comportament del nostre sistema intern mirant si hi ha zones del cos edematoses, amb retenció, més hidratades o seques. També és interessant veure l’aspecte d’aquests Líquids Orgànics, quin aspecte té la suor, en quin moment apareix, si fa olor o no (aigua neta o aigua estancada). El mateix podem fer amb la orina: És abundant o escassa? És molt líquida i clara, o molt concentrada i amb una olor forta? Com estem expulsant aquesta orina? Potser tenim molta capacitat de retenció, o al contrari. Potser sentim alguna molèstia a l’hora d’orinar, o veiem que el flux és irregular. 
  • La Sang: És el líquid que alimenta i oxigena tots els teixits. La quantitat i la qualitat d’aquesta Sang és fonamental per un bon funcionament de l’organisme. Podem observar l’estat d’aquest líquid preciòs a través de la coloració de la pell i les mucoses: si aquestes estan pàlides poden indicar que la qualitat o la quantitat de Sang no és suficient, mentre que si veiem zones morades, amb petèquies, o cianòtiques pot indicar que hi ha algun estancament per no pot circular lliurement. En el cas de les dones, aquest fluid agafa una especial rellevància, ja que a través del cicle de la menstruació podem saber periòdicament com estem funcionant per dins. Podem observar la fluïdesa o espessor de la Sang, la quantitat, el color, si hi ha presència de cualls petits o grans… El cicle de la menstruació ens connecta directament amb el cicle de la lluna. Renova i mou la Sang de la dona, afegint un grau de sofisticació extra a aquest sistema perfecte que ja és el nostre organisme. 
  • El dolor: Tot i que hi ha molts tipus de dolor i a cada persona el pot afectar de diferent manera (per això és subjectiu), el dolor ens assenyala la zona on hi està havent un conflicte en el nostre sistema. És important interpretar-lo d’aquesta manera, i no només com a quelcom molest que hem de fer desaparèixer, al menys no sense intentar saber de què ens està avisant. On estem sentint el dolor, en una zona concreta, generalitzada, interna o externa? Quina intensitat té (agut, lleu, molest, incapacitant…)? Té algun comportament? Potser apareix al matí o només a la nit, s’intensifica quan et mous o quan estas quiet, fins i tot pot ser que canviï de zona (dolor migratori). Pot ser que el dolor millori aplicant una font de Calor o de Fred, fent pressió o massatge a sobre de la zona, o tot el contrari. Tota aquesta informació és molt valuosa a l’hora d’entendre què ens diu i abordar-lo. 
  • Els residus: La femta per exemple, és el residu que expulsa el cos després d’haver aprofitat tots els nutrients que provenen de la dieta, juntament amb altres toxines resultats del metabolisme del cos. Podem obtenir molta informació sobre com està funcionant el nostre sistema digestiu i metabolic observant les característiques del ritme deposicional com la freqüència, la consistència, el color, olor o textura de la femta. 

El nostre organisme també produeix altres residus com ara els mocs (espessos, líquids, blancs, verds, grocs, abundants, fàcils o difícils d’expectorar) o altres que son productes de la lluita del nostra Sistema de Defenses contra diferents agressions  (pus, abscesos, vesícules, forúnculs, eccemes, dermatitis… ). D’aquests últims és interessant també veure’n el comportament (tamany, extensió, zona afectada, color, aspecte i quantitat de secreció, etc.)

Entrenar aquesta visió interna del nostre cos és entrenar el Sisè Sentit que tots tenim: la Propiocepció. Si podem entendre què desencadena l’equilibri (etiologia) i què està produint (fisiopatologia), gairebé segur que podrem trobar la millor manera per ajudar-lo a tornar al seu estat d’equilibri natural. 

Unimos los radios en una rueda,
pero es el agujero central
lo que permite que el carro se mueva.
Torneamos la arcilla para hacer una vasija,
pero el vacío interno
lo que contiene aquello que vertemos en ella.
Hincamos estacas para construir una cabaña,
pero es el espacio interior
lo que la hace habitable.
Trabajamos con el ser,
pero es el no-ser el que usamos.


Tao Te Ching. Lao Tzu.

Laura Bagué Vilà. 

Infermera Sistèmica Integrativa. 

Ohana Salut Integrativa. 

Categories: BlogPortada