Volem que la vostra navegació a través del nostre lloc web sigui el més segura, transparent i còmode possible. A continuació, posem a la vostra disposició tota la informació legal relacionada amb l’ús del nostre lloc web.

L’accés, la navegació i l’ús del lloc web posat a disposició pel titular implica el coneixement i l’acceptació de les disposicions d’aquest avís legal, els termes dels quals tenen la mateixa validesa i efectivitat que qualsevol contracte conclòs per escrit i signat.

L’observança i el compliment de les disposicions de l’avís legal seran aplicables a qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si no esteu d’acord amb els termes establerts, no accediu, navegueu ni utilitzeu el lloc web.

Quan s’utilitza el lloc web, es compromet a utilitzar els serveis i els continguts d’acord amb la legislació vigent i el que estableix aquest avís legal, reconeixent i acceptant que l’ús del contingut i/o serveis que ofereix el seu propietari serà sota el seu risc exclusiu i/o responsabilitat.

1. Dades d’ohana

 • Nom comercial: Ohana Salud Integrativa, (en endavant, “OHANA”)
 • Responsables: Laura Bagué Vilà i Àngels Bagué Vilà
 • NIF: 40452437Z i 40452436J
 • Domicili social: Plaça Assumpció n.º 6 Baixos, 17005 Girona (Espanya)
 • E-mail: info@ohanasalut.com

2. Objecte i àmbit d’aplicació

El present Avís Legal regula l’accés, navegació i utilització de la Pàgina Web, sempre de manera gratuïta, així com que pugui disposar de la informació que oferim a través de la Web.

La prestació del servei de la Pàgina Web té una durada limitada al moment en el qual l’usuari es trobi connectat a la Pàgina Web.

OHANA es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts, del present Avís Legal i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva Pàgina Web.

En qualsevol cas, per a ser Client de OHANA, has d’estar interessat en els serveis que oferim, sense necessitat de ser major d’edat per a alguns serveis, sempre que hi hagi l’autorització dels pares o tutors, o bé que essent major d’edat, l’usuari disposi, lògicament, de capacitat per a contractar.

3. Serveis i contingut del lloc web

El lloc web inclou informació dirigida als visitants del lloc web.

Ohana es reserva el dret de decidir en tot moment el contingut mostrat a l’usuari, podent eliminar -lo i afegir -ne de nou en qualsevol moment.

Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà visiblement al lloc web, indicant la data de la darrera actualització a la part inferior del document. Si continueu utilitzant els serveis prestats al lloc web, un cop modificat l’avís legal, s’entendrà que accepteu aquestes modificacions.

4. Tipus d’usuaris de la web

La nostra pàgina web disposa del següent tipus d’usuari:

 • a) Follower a les xarxes socials: és la persona que segueix Ohana a les xarxes socials corporatives o als perfils de xarxes socials.
 • b) Sol·licitant d’informació o usuari interessat: és la persona que es posa en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans previstos per sol·licitar informació sobre la web i/o els nostres serveis.
 • c) Visitant o observador: És la persona que simplement entra i navega per la nostra plataforma.

5. Drets de propietat intel·lectual

Ohana és el propietari o, si escau, disposa de les llicències corresponents, sobre els drets d’explotació de la propietat intel·lectual del lloc web, així com els drets de propietat intel·lectual sobre la informació, materials i continguts publicats en ella, inclosos, entre d’altres, codi font, dissenys, dissenys, estructura de navegació, imatges, gràfics, música, so, fotografies, vídeos i textos escrits en qualsevol idioma, inclosos els codis de programació.

En cap cas s’entendrà que l’accés, la navegació i l’ús del lloc web per part de l’usuari implica una renúncia, una transmissió, una llicència o una tasca total o parcial de qualsevol dret de propietat intel·lectual per part d’Ohana.

Cap contingut de la Pàgina Web podrà ser modificat, copiat, distribuït, emmarcat, reproduït, republicat, descarregat, extret, mostrat, publicat, transmès o venut de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit d’OHANA. Qualsevol altre ús del contingut de la Pàgina Web queda així mateix terminantment prohibit, amb l’única excepció de l’ús en l’àmbit estrictament domèstic.

Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de la Pàgina Web que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent de propietat intel·lectual o industrial. En particular, no podran utilitzar-se noms comercials, rètols d’establiments, obres, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a OHANA.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Pàgina Web, així com qualsevol tipus de lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’ OHANA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6. Enllaços d’altres pàgines al lloc web

OHANA no autoritza l’establiment d’un enllaç a la present Pàgina Web des d’altres pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

OHANA no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, serveis facilitats per altres llocs web que tinguin enllaços amb la nostra Pàgina Web.

OHANA no assumeix cap mena de responsabilitat per cap aspecte relatiu a les pàgines web que estableixen un enllaç a la present Pàgina Web; en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En qualsevol cas, OHANA es reserva el dret a prohibir els enllaços a la Pàgina Web i a exigir la seva retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

7. Condicions d’ús del lloc web

7.1. Usos prohibits i conseqüències

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran d’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització de la Pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb o sense finalitat econòmica. En concret i específicament, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, queda prohibit: (1) Emprar la Pàgina Web de forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat o a l’ordinador d’un tercer;(2) Emprar la Pàgina Web per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials; (3) Utilitzar la Pàgina Web per a recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris sense complir amb els parèmetres que estableix la llei; (4) Registrar-se o comunicar-se amb OHANA a través de la Pàgina Web amb una identitat falsa, aportant dades o informacions falses, suplantant a tercers o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l’origen d’un missatge; (5) Accedir sense autorització a qualsevol secció de la Pàgina Web, a altres sistemes o xarxes connectades a aquest, a cap servidor d’ OHANA ni als serveis oferts a través de la Pàgina Web, per mitjà d’accions de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim; (6) Infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autenticació de la Pàgina Web o de qualsevol xarxa connectada a aquesta, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts presentats en la Pàgina Web.

L’incompliment per l’usuari de qualsevol d’aquestes condicions d’ús podrà comportar l’adopció per part d’ OHANA de les mesures oportunes d’acord amb l’establert i en l’exercici dels seus drets o obligacions.

OHANA podrà arribar a impedir l’accés a la Pàgina Web o la possibilitat de participar en els espais habilitats en el mateix als usuaris que incompleixin aquestes condicions, sense que hi hagi possibilitat de cap indemnització pels danys i perjudicis causats.

De la mateixa manera, la Pàgina Web pot ser que compti amb enllaços als perfils a xarxes socials d’ OHANA, on els usuaris poden publicar comentaris i continguts.

OHANA no pot controlar quin ús realitzaran altres persones d’aquests continguts i, per tant, no es fa responsable d’això.

Cal tenir en compte que OHANA no controla de manera prèvia el contingut publicat pels usuaris en la Pàgina Web o en els seus perfils a les xarxes socials, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat per aquestes publicacions.

No obstant això, OHANA es reserva la possibilitat de supervisar i/o moderar qualsevol contingut publicat pels usuaris i, en cas que algun d’aquests vulneri el que es disposa en el present Avís Legal o en la Política de Privacitat, d’eliminar-lo, totalment o parcialment.

En particular, queda terminantment prohibit publicar continguts: (1) Que puguin ser considerats com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de tercers i, molt especialment, dels menors d’edat, o de qualssevol altres drets i llibertats fonamentals; (3) Que incloguin o enllacin a fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l’oportú consentiment dels seus titulars; (4) Que vulnerin el secret de les comunicacions o que suposin una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal; (5) Que continguin qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral o a l’ordre públic; (6) Que continguin “spam” i/o enllaços a llocs sense relació amb l’espai corresponent; (7) Que incloguin publicitat o comunicacions comercials, per a
l’emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa fi, i especialment qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

L’incompliment per l’usuari de qualsevol d’aquestes condicions d’ús podrà comportar l’adopció per part d’ OHANA de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions

7.2. Usos autoritzats

Els Usuaris poden veure, imprimir, copiar o emmagatzemar els elements d’aquesta Web exclusivament i només per a usos personals i privats. Per tant, els Usuaris no poden utilitzar aquests elements amb finalitats comercials com la seva distribució, modificació o alteració.

No obstant això, com a excepció a l’indicat a l’apartat 5, OHANA permet als Usuaris esmentar els articles publicats a la Web a través de les xarxes socials, realitzant accions com “tuitejar, retuitejar, compartir, bloguejar” o similars, sempre que es respecti la titularitat d’ OHANA o dels autors indicats en els corresponents articles o continguts.

7.3. Drets

7.3.1. Drets dels usuaris

 • Els usuaris tenen dret a navegar pel lloc web subjecte a les normes establertes als termes legals.
 • Els usuaris tenen dret a plantejar qualsevol pregunta, comentar o exercir els seus drets després dels procediments establerts en aquest lloc web.
 • Els usuaris també tenen dret a la protecció de les seves dades personals, tractats en termes de màxima privacitat i d’acord amb la Política de privacitat i protecció de dades establerta per Ohana.

7.3.2 Drets d’Ohana

 • Ohana té el dret de tractar les dades dels usuaris d’acord amb les disposicions d’aquest avís i segons la Política de privacitat d’aquesta pàgina web.
 • Ohana pot utilitzar aquesta informació per respondre a les vostres consultes, poder dur a terme totes les mesures adequades d’acord amb la llei i proporcionar el servei de manera eficaç.

8. Responsabilitats i garanties

8.1. Exclusions de la responsabilitat

OHANA no pot garantir la fiabilitat, utilitat, actualitat o veracitat d’absolutament tota la informació i/o dels serveis de la Pàgina Web.

En conseqüència, OHANA no garanteix ni es fa responsable de: (i) la veracitat i la continuïtat dels continguts de la Pàgina Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius en la Pàgina Web o al servidor que subministra els serveis; (iv) els danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei de la Pàgina Web; (v) la no vulnerabilitat de la Pàgina Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en ella; ) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts de la Pàgina Web; (vii) els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que siguin degut a fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions i que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei durant la prestació del mateix o amb caràcter previ, i (viii) els danys o perjudicis que causi, a sí mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que OHANA estableix en relació amb la Pàgina Web o a través de la vulneració dels seus sistemes de seguretat.

8.2. Compromisos

No obstant això, OHANA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per a garantir el funcionament de la Pàgina Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic, com dels continguts publicats a la Pàgina Web.

Si l’usuari tingués coneixement de la publicació d’alguna dada inexacta, desactualizado i/o falsa o de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, de la normativa aplicable en material de protecció de dades personals i/o de qualsevol altre dret, haurà de notificar-ho immediatament a OHANA perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

8.3. Altres responsabilitats o deures

Si OHANA fos declarada no responsable de qualsevol mal o perjudici en un procediment judicial o extrajudicial que sigui provocat per qualsevol infracció d’aquestes condicions, per un Tribunal o Entitat Pública Administrativa competent, i l’Usuari fos declarat responsable, OHANA podrà repetir contra l’Usuari totes les quantitats que l’empresa hagi abonat incloent el mal emergent i el lucre cessant, així com qualsevol despesa, incloent impostos, honoraris, advocats, perits, arbitratges, viatges o estades.

OHANA es reserva el dret de comunicar la informació confidencial o personal dels Usuaris quan així ho imposi la llei, reglament, ordenança i/o qualsevol altre mandat legal, judicial o governamental..

9. Funcionament del lloc web

OHANA mantindrà la Pàgina Web operativa durant tot l’any, les 24 hores del dia, sempre que l’estat de la tècnica ho permeti.

No obstant això, OHANA es reserva el dret a modificar o interrompre totalment o parcialment l’accés al sistema quan el servei necessiti una actuació de manteniment, i actualització o a reparar el sistema o el servidor d’Internet, sense obligació de comunicar-ho als seus Usuaris.

Es comunicarà quan sigui possible a través de les vies habituals d’informació als Usuaris. Si els Usuaris detecten qualsevol anomalia, interferència de tercers, errors del sistema o mal funcionament de la Web hauran de notificar-ho a OHANA perquè es prengui una solució adequada si és possible.

10. Política de privacitat i cookies

El registre, l’accés i l’ús dels serveis que ofereix Ohana al seu lloc web requereix que l’usuari proporcioni certes dades sobre ell mateix, en els formularis del lloc web, d’acord amb les disposicions de la Política de privacitat. A més, algunes funcionalitats de la web depenen de l’ús de cookies, segons s’informa a la Política de cookies.

Sempre que l’usuari proporcioni dades personals, ell en serà l’únic responsable de la veracitat i la precisió d’aquestes dades, de manera que qualsevol actualització d’aquestes haurà de comunicar -se a Ohana el més aviat possible.

11. Nul·litat i ineficiència de les clàusules

Si alguna clàusula inclosa en aquest avís legal es declara totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia suposarà que es tingui en compte aquesta disposició totalment o parcialment com a no inclosa.

12. Dret aplicable i jurisdicció competent

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions, els Jutjats i Tribunals que coneixeran de l’assumpte, seran els establerts per la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent.

Si la situació dels Usuaris és la d’un consumidor final seran els jutjats corresponents al seu domicili el tribunal competent.

En el cas de les persones jurídiques, les parts se sotmetran als tribunals de Girona.