Responsable del fitxer 

Nom o raó social : Laura Bagué Vilà, Ohana Salut Integrativa

Sector de l’activitat : Sanitat

Adreça : Plaça Assumpció, nº 6, Baixos

Província – País : Girona – Espanya

Telèfon Fix – Mòbil : 972 072 141 – 640 929 326

Correu Electrònic : info@ohanasalut.com


Finalitat :

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Ohana Salut Integrativa tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de subministrar un tractament de salut de qualitat i adient a les necessitats del pacient.

Ohana Salut Integrativa gestionarà l’enviament de la informació que ens sol·licitin els pacients mitjançant correu electrònic i facilitarem als interessats els nostres serveis o productes així com les nostres activitats lúdiques.

Ohana Salut Integrativa pot elaborar perfils comercials d’acord amb la informació facilitada per millorar l’experiència de l’usuari. No es prendran decisions automatitzades segons aquest perfil.

El nostre centre disposa d’un espai web i xarxes socials on s’informa i es fa difusió de les activitats i els serveis que s’ofereixen. En aquests espais virtuals s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, clients realitzant les esmentades activitats. Donat que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; Ohana Salut Integrativa es reserva el dret d’exercitar aquesta publicació d’imatges només d’aquells els quals hagin donat el seu consentiment exprés de manera informada.

Per quant de temps es conservaran les seves dades en les nostres bases de dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi una relació mercantil entre Ohana Salut Integrativa i el pacient en qüestió i mentre no es sol·liciti la supressió per part de l’interessat durant un termini d’x anys on x és el número referent a la diferència en anys entre la data de l’obtenció de les dades i l’últim dia de vida de l’empresa.


Legitimació :

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és la necessitat d’obtenir aquesta informació per a la bona praxis dels professionals de salut que exerceixen la seva activitat com a col·legiats sota el nom d’Ohana Salut Integrativa.  Segons els temes i condicions que consten en les condicions generals de contractació del servei.

L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita. Sense que de cap manera  la retirada del consentiment condicioni l’execució de la pràctica de salut realitzada per Ohana Salut Integrativa.


Destinataris :

Les dades d’aquests fitxers són gestionades pel personal sanitari i administratiu d’Ohana Salut Integrativa, i es comuniquen als professionals especialistes col·laboradors del centre, clíniques i mútues, en la mesura en què siguin necessaris per a donar el servei demandat, i són usades exclusivament en l’àmbit en el qual són necessàries per a les finalitats esmentades en el paràgraf anterior, així com els estaments oficials que per llei exigeixin la cessió.

De cap manera es preveu la cessió de les dades sense el consentiment de la persona a estaments o entitats privades sempre que no sigui sota ordre judicial.


Drets :

Qualsevol persona que tingui informació dins de les bases de dades d’Ohana Salut Integrativa és possessor dels següents drets :

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Dret a oposar-se al tractament
  • Dret a la portabilitat de les dades

L’afectat pot exercir els seus drets dirigint-se directament al centre físic Ohana Salut Integrativa o bé enviant un correu electrònic a l’adreça info@ohanasalut.com.

L’afectat té el dret a oposar-se al tractament de les seves dades, Ohana Salut Integrativa deixarà de tractar les seves dades a menys que existeixin motius imperiosos o de l’exercici de la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix els interessats podran sol·licitar una limitació en el tractament de les seves dades, fent que es conservin únicament per l’exercici o defensa de les reclamacions.

L’afectat pot presentar reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, si aquest no ha obtingut la satisfacció necessària en l’exercici dels seus drets. Pot realitzar aquest acte mitjançant l’agència Espanyola de protecció de dades.