Identificació del document. 

El present document constitueix un conjunt de condicions generals que regeixen en la contractació de serveis sanitaris contractats per l’usuari a sol·licitud d’aquest a través de qualsevol mitjà de comunicació possible. Aquestes condicions seran d’obligat compliment per a l’usuari i el centre. 

Objecte del servei

L’objecte del servei recollit en aquestes condicions generals de contractació és la prestació d’una assistència de salut o consultoria per part del centre a l’usuari, en règim de servei en el marc de la legislació espanyola.

Ohana Salut Integrativa és un centre que ofereix assistència d’infermeria, fisioteràpia i psicoteràpia a totes les persones que ho sol·licitin. Els professionals que ofereixen els seus serveis a Ohana Salut Integrativa tenen formació universitària oficial, estan col·legiats i tenen altres formacions específiques degudament reconegudes. Els números de col·legiat dels professionals de la salut que exerceixen la seva professió en nom del centre es trobaran a la pàgina web principal https://ohanasalut.com a l’apartat EQUIP OHANA.

Ohana Salut Integrativa disposa de fulls de reclamació a disposició dels pacients per atendre qualsevol problema que hagi pogut ser causat pel centre.

Les parts de la prestació del servei

Els titulars del contracte de prestació dels serveis mèdics seran exclusivament l’usuari i el centre sanitari.

L’usuari té el dret de rebre una còpia d’aquestes condicions generals de contractació per escrit i imprès quan ho sol·liciti.

Què cal fer per celebrar un contracte

Per realitzar un contracte amb Ohana Salut Integrativa cal demanar una hora amb un professional o inscriure’s en una activitat dirigida.

Les condicions generals de contractació queden publicades en aquesta mateixa pàgina web i son accessibles per qualsevol persona que ho requereixi.

Correcció de dades errònies.

En cas que un pacient o un client detecti que les dades introduïdes en el nostre sistema son errònies o si vol exercir qualsevol dels drets de modificació o cancel·lació de les mateixes ho pot realitzar escrivint un correu electrònic a info@ohanasalut.com.

Idiomes 

Aquest mateix contracte és del tot inclusiu amb els idiomes i es pot realitzar mitjançant qualsevol de les llengües parlades per els nostres professionals de salut, aquestes llengües son el català, el castellà o l’anglès. Per poder aconseguir aquest contracte amb un d’aquests idiomes esmentats que no sigui el català caldrà avisar amb 3 dies d’antelació per tal que el centre tingui el temps necessari per proporcionar-li una còpia del mateix amb l’idioma desitjat i que sigui la versió més recent i actualitzada.

Servei amb un professional

Per realitzar una reserva d’una hora amb un dels nostres professionals es pot fer mitjançant una trucada als números de telèfon disposat al peu d’aquesta mateixa pàgina, per Whats up o mitjançant un correu electrònic a l’adreça info@ohanasalut.com.

El client avisarà amb una antelació de 24 hores en el cas que vulgui canviar el dia o l’hora de la sessió. Les sessions es pagaran al finalitzar-les. En el cas que el client no sigui puntual a l’hora establerta, Ohana Salut Integrativa no pot garantir la durada total de la sessió i es cobrarà igualment la totalitat d’aquesta.

És d’obligació per un usuari del servei acudir amb una correcta higiene personal i corporal abans de ser tractat per un dels nostres professionals del centre. En cas contrari el professional es reserva el dret de postposar la sessió.

Activitat dirigida

Per realitzar una reserva d’una activitat dirigida, l’usuari ha de comunicar al centre la intenció de participar en alguna de les sessions desitjades, un cop realitzat aquest pas el centre pot decidir si incorporar l’usuari a la sessió en funció del nombre de places disponibles atenent a l’aforament màxim de l’espai.

Un cop realitzada la incorporació de l’usuari a les activitats dirigides incorrerà dins d’un sistema de pagament fraccionat en mensualitats del que serà informat prèviament a la realització del contracte. En cas de no atendre els pagaments mensuals estipulats pel contracte el centre es reserva el dret de finalitzar la relació contractual. Aquestes quotes s’han d’abonar la primera setmana de cada mes i s’han d’efectuar en efectiu, visa o mitjançant transferència bancària.

En cas que es realitzi una alta d’activitat que no sigui a principi de mes i que provoqui que l’usuari no pugui realitzar la totalitat de les sessions programades pel mes que vol iniciar l’activitat, s’emetrà el cobrament de la part proporcional de sessions que l’usuari pugui atendre a partir de l’inici del contracte.

Al finalitzar la relació contractual el centre deixa d’assignar la plaça de l’activitat dirigida a l’usuari i pot assignar-la a un altre usuari interessat.

Per poder finalitzar el contracte per part de l’usuari ha d’avisar abans del 25 del mes en curs fent efectiu el pagament del mes actual sempre que no l’hagi abonat encara.

No assistir a les classes no eximeix del pagament, si un dia no pots assistir a una classe o el centre està tancat, la pots recuperar en algun altre dels horaris disponibles.

Durant el mes d’agost NO hi ha activitats, si desitges guardar la teva plaça pel curs següent ho pots fer per només 10€.

Per accedir a les sessions de les activitats dirigides cal complir la normativa de l’activitat en qüestió i la de l’espai, aquesta normativa es pot trobar al centre a l’entrada de l’espai on es realitzen les activitats o a les “Normes d’ús de l’espai Ohana“, així com annexada al document contractual que fa efectiva la relació entre el centre i l’usuari.